Video

बूढो बिदेशमा तर बुढिले ज’न्माईन बच्चा आ’खीर कसरी ? भ’न्छिन मेरो छो’राकै हो (हेर्नुस् भिडियो)

सुर्खेत – बूढो धन कमाउन बिदेशमा तर बुढिले जन्माईन ब च्चा आखीर कसरी ? भन्छिन मेरो छोराकै हो | हेर्नुहोस ह’र्कत बूढो धन कमाउन बिदेशमा तर बुढिले जन्माईन ब च्चा आखीर कसरी ? भन्छिन मेरो छोराकै हो | हेर्नुहोस ह’र्कत बूढो धन कमाउन बिदेशमा तर बुढिले जन्माईन ब च्चा आखीर कसरी ? भन्छिन मेरो छोराकै हो | हेर्नुहोस ह’र्कत बूढो धन कमाउन बिदेशमा तर बुढिले जन्माईन ब च्चा आखीर कसरी ? भन्छिन मेरो छोराकै हो | हेर्नुहोस ह’र्कत बूढो धन कमाउन बिदेशमा तर बुढिले जन्माईन ब च्चा आखीर कसरी ? भन्छिन मेरो छोराकै हो | हेर्नुहोस ह’र्कत ;;;’**थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,***

Related Articles

Back to top button
Close