Intresting

यी सात खानेकुरा सँगै नखानुस्, जान सक्छ ज्यान

हामीले जानेर वा नजानेर कति खानेकुरा सँगै खाने गरेका छौं । कति खानेकुरासँगै खानाले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर मात्र गर्ने होइन् ज्यानै जान सक्ने जोखिम बढ्ने गर्दछ । त्यसैले, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि यी खानेकुरा सँगै खानु हुँदैन ।

१. खानामा चिसो पानी २. क्राक्रो र गोलभेडाँ ३. बदामसँग वियर ४. मासु र पास्ता ५. खानासँगै वा खानापछि फलफुल ६. दुध र अमिले फलफुल ७. हट डग र फ्रेन्च फ्राई

१. खानामा चिसो पानी २. क्राक्रो र गोलभेडाँ ३. बदामसँग वियर ४. मासु र पास्ता ५. खानासँगै वा खानापछि फलफुल ६. दुध र अमिले फलफुल ७. हट डग र फ्रेन्च फ्राई

Related Articles

Back to top button
Close