Video

४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)

४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)

४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)४७ सय मिटरको उचाइबाट चिनियाँ सेनाले गोलीबा’रुद चलायो, सीमातर्फ सयौँ ट्याङ्क, बख्तरबन्द गाडीको लाइन ! (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button