Video

सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)

सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)

सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोसी पछि गण्डक ब्यारेजमा पनि डे’न्जर बाढी – बिहार र उत्तर प्रदेश पुरै डुब्यो! नेपालसङ्ग गुहार (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button