Video

भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरो र डुबानले बि’तण्डा मच्चायो, अझै ठुलो बर्षा हुँदै (हेर्नुहोस भिडियो)

भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरो र डुबानले बि’तण्डा मच्चायो, अझै ठुलो बर्षा हुँदै (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरो र डुबानले बि’तण्डा मच्चायो, अझै ठुलो बर्षा हुँदै (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरो र डुबानले बि’तण्डा मच्चायो, अझै ठुलो बर्षा हुँदै (हेर्नुहोस भिडियो)

भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरो र डुबानले बि’तण्डा मच्चायो, अझै ठुलो बर्षा हुँदै (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरो र डुबानले बि’तण्डा मच्चायो, अझै ठुलो बर्षा हुँदै (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै देशभरबाट आयो निक्कै दुखद् खबर, बाढीपहिरो र डुबानले बि’तण्डा मच्चायो, अझै ठुलो बर्षा हुँदै (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button