Video

काठमाडौँमै यस्तो डरलाग्दो बाढी, सुकुम्बासी बस्ती छिर्यो उर्लिदो बाग्मती नदी ! (हेर्नुहोस भिडियो)

काठमाडौँमै यस्तो डरलाग्दो बाढी, सुकुम्बासी बस्ती छिर्यो उर्लिदो बाग्मती नदी ! (हेर्नुहोस भिडियो)काठमाडौँमै यस्तो डरलाग्दो बाढी, सुकुम्बासी बस्ती छिर्यो उर्लिदो बाग्मती नदी ! (हेर्नुहोस भिडियो)काठमाडौँमै यस्तो डरलाग्दो बाढी, सुकुम्बासी बस्ती छिर्यो उर्लिदो बाग्मती नदी ! (हेर्नुहोस भिडियो)

काठमाडौँमै यस्तो डरलाग्दो बाढी, सुकुम्बासी बस्ती छिर्यो उर्लिदो बाग्मती नदी ! (हेर्नुहोस भिडियो)काठमाडौँमै यस्तो डरलाग्दो बाढी, सुकुम्बासी बस्ती छिर्यो उर्लिदो बाग्मती नदी ! (हेर्नुहोस भिडियो)काठमाडौँमै यस्तो डरलाग्दो बाढी, सुकुम्बासी बस्ती छिर्यो उर्लिदो बाग्मती नदी ! (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button