Video

भर्खरै बाँध भत्कियो सप्तकोशी पानी ब’म भन्दै भारतमा रुवाबासी, विनासकारी बाढीले निक्कै ठुलो क्षति (हेर्नुहोस भिडियो)

भर्खरै बाँध भत्कियो सप्तकोशी पानी ब’म भन्दै भारतमा रुवाबासी, विनासकारी बाढीले निक्कै ठुलो क्षति (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै बाँध भत्कियो सप्तकोशी पानी ब’म भन्दै भारतमा रुवाबासी, विनासकारी बाढीले निक्कै ठुलो क्षति (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै बाँध भत्कियो सप्तकोशी पानी ब’म भन्दै भारतमा रुवाबासी, विनासकारी बाढीले निक्कै ठुलो क्षति (हेर्नुहोस भिडियो)

भर्खरै बाँध भत्कियो सप्तकोशी पानी ब’म भन्दै भारतमा रुवाबासी, विनासकारी बाढीले निक्कै ठुलो क्षति (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै बाँध भत्कियो सप्तकोशी पानी ब’म भन्दै भारतमा रुवाबासी, विनासकारी बाढीले निक्कै ठुलो क्षति (हेर्नुहोस भिडियो)भर्खरै बाँध भत्कियो सप्तकोशी पानी ब’म भन्दै भारतमा रुवाबासी, विनासकारी बाढीले निक्कै ठुलो क्षति (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button