Video

सप्तकोशीको बाँध फुट्दै । चीनबाट पनि सप्तकोशीमा बाढी आउँदै । बिहार डुब्यो । (हेर्नुहोस भिडियो)

सप्तकोशीको बाँध फुट्दै । चीनबाट पनि सप्तकोशीमा बाढी आउँदै । बिहार डुब्यो । (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोशीको बाँध फुट्दै । चीनबाट पनि सप्तकोशीमा बाढी आउँदै । बिहार डुब्यो । (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोशीको बाँध फुट्दै । चीनबाट पनि सप्तकोशीमा बाढी आउँदै । बिहार डुब्यो । (हेर्नुहोस भिडियो)

सप्तकोशीको बाँध फुट्दै । चीनबाट पनि सप्तकोशीमा बाढी आउँदै । बिहार डुब्यो । (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोशीको बाँध फुट्दै । चीनबाट पनि सप्तकोशीमा बाढी आउँदै । बिहार डुब्यो । (हेर्नुहोस भिडियो)सप्तकोशीको बाँध फुट्दै । चीनबाट पनि सप्तकोशीमा बाढी आउँदै । बिहार डुब्यो । (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button